Cresa Cresa

Regulile de la gradi.

 

 • asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, bazat pe dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii copilului
 • cooperarea cu familia, ca parteneri egali în educaţia copilului
 • asigurarea normelor de igienă şi securitate
 • respectarea programului zilnic; programul începând de la ora 8 până la ora 18 (întârzierea  copiilor afectează procesul instructiv-educativ)
 • este interzis personalului să facă diferenţe între copii
 • este interzis cadrelor didactice precum şi întregului personal să aplice pedepse şi agresiune atât fizică cât şi psihică.
 • accesul în gradiniţă al copiilor, personalului, părinţilor şi al altor persoane se face printr-o singură intrare.
 • toate persoanele străine care vizitează gradiniţa trebuie să se legitimeze.
 • persoanele străine vor aştepte în curtea sau în holul grădiniţei.
 • părăsirea incintei şi a curţii grădiniţei este strict interzisă în timpul programului.
 • supravegherea copiilor în incinta şi în curtea grădiniţei este asigurată în permanenţă de cadrele didactice.
 • în situaţia în care parinţii deleagă o alta persoana să preia copilul de la gradiniţă se solicită confirmare verbală şi/sau telefonică de către tutore.
 • nu se permite accesul copiilor bolnavi în colectivitate, iar după o absentare pe caz de îmbolnavire, parinţii prezintă obligatoriu aviz de la medicul de familie pentru reintrare în colectivitate.
 • accesul parinţilor şi al persoanelor străine este interzis în bucatarie şi sala de mese pentru respectarea normelor igienico-sanitare.
 • este interzis accesul copiilor cu alimente, dulciuri, băuturi aduse de acasă, pentru evitarea unor eventuale incidente între copii; unii dintre copii, nu pot mânca orice aliment (din motive bine stabilite) chiar dacă “sss” vrea sa ofere din bunurile aduse la grădiniță.
 • periodic va avea loc verificarea, prin consult medical şi analize, a stării de sănatate fizică şi psihică a angajaţilor pentru a evita transmiterea unor boli contagioase şi pentru a se asigura că tot personalul este apt pentru a lucra în colectivitate.
 • transportul copiilor; aceştia vor adopta un comportament civilizat, pentru a nu perturba buna desfăşurare a traficului rutier şi pentru a nu distruge bunurile existente în mijlocul de transport.
 • copii vin la grădiniță fară bijuterii valoroase sau farduri, ojă etc.
 • la întrarea şi iesirea în/din gradiniţă, copiii trebuie să evite aglomerarea la intrarea sau iesirea pe uşa gradiniţei, să acorde prioritate copiilor mai mici.
 • părinţii reprezintă principalii parteneri ai nostri care pot sprijini grădiniţa în realizarea şi consolidarea unei educaţii de cea mai bună calitate, bazată pe performanţe şi valori pozitive.
 • părinţii, ca model comportamental pentru copii, au obligaţia de a trata cu respect personalul gradiniţei, de a comunica conducerii sau cadrelor didactice orice nemulţumire, propunere, sugestie şi de a rezolva pe cale amiabilă eventualele conflicte cu personalul gradiniţei sau cu alţi parinţi.
 • părinţii au obligaţia de a anunţa orice formă de alergie pe care o are copilul şi contraindicaţii la anumite alimente şi medicamente.
 • parinţii vor achita taxele de grădiniţă în termenele si condiţiile prevăzute în contract.

Cu siguranţă acest regulament va ajuta la o mai amplă dezvoltare a modului de organizare şi funcţionare a gradiniţei şi creşei PITICII DE PE LEMPEŞ.

VA MULTUMIM!